Kardan je vratilo koje postoji kod traktora i drugih radnih mašina i koje služi za dovođenje dela snage motora na priključnu mašinu ili prikolicu. Obično se za sam prenos snage koristi kardanovo vratilo. Pored kompletnih kardana AGRIM nudi i delove kardana poput krsteva,viljuski,spojnica. . .